روشنگری تکلیفی برای رسانه‌ها در مسیر جهاد تبین

به گزارش خبرانرژی به نقل از شهر مردم: الهام فیروزی| بحثی قابل تامل که در آن بهره‌گیری از دانش و خرد نیز بسیار اهمیت دارد، آنچه که به طور قطع یکی از شاخص‌های تاثیرگذار برای دستیابی به آن، همیاری و همکاری رسانه‌های جمعی است در این موضوع نیز به روز آمدی شیوه‌ها و روش‌های اصولی سهم بزرگی در کار آمدسازی این توصیه مهم رهبر فرزانه انقلاب خواهد داشت.

روشنگری، شفافیت و اطلاع‌رسانی را بی اغراق باید از مهمترین ارکانی دانست که می‌تواند بسترساز توسعه پایدار در جامعه شود، مقوله ای که یکی از مطالبات مقام معظم رهبری بوده است و در این راستا ایشان در مناسبت‌های مختلف  بر تبیین درست مسائل، همچنین جهاد تبیین تاکید داشته اند.

به گزارش خبرانرژی به نقل از شهر مردم: الهام فیروزی| بحثی قابل تامل که در آن بهره‌گیری از دانش و خرد نیز بسیار اهمیت دارد، آنچه که به طور قطع یکی از شاخص‌های تاثیرگذار برای دستیابی به آن، همیاری و همکاری رسانه‌های جمعی است در این موضوع نیز به روز آمدی شیوه‌ها و روش‌های اصولی سهم بزرگی در کار آمدسازی این توصیه مهم رهبر فرزانه انقلاب خواهد داشت.

ابزار نوین و اشراف‌ کامل بر مفاهیم اصلی مهم

از این رو فراهم بودن ابزار نوین و اشراف‌ کامل بر مفاهیم و موضوعات روز از ضروریاتی است که ما را در رسیدن به دانش تبیینی مستحکم، قوی و کار آمد یاری خواهد کرد، مباحثی که باید مدنظر متفکران، اندیشمندان، برنامه ریزان قرار گیرد تا بتوانند مسیری برنامه‌ریزی شده و هموار را برای تحقق اهداف مهم همچنین شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» تعریف کنند، روندی که از منطق محکم و غنی و برخوردار و برد مناسب و تاثیر عمیق داشته باشد.

مقابله با ضد تبیین تا داشتن گفتمانی غالب

از سوی دیگر توجه به این نکته مهم نیز حائز اهمیت است که عدم تسلط بر مباحث و موضوعاتی که در قالب تبیین و روشنگری قرار می‌گیرد، به طور قطع مصداقی از ضد تبیین خواهد بود.

در این زمینه نیز همانطور که اشاره شد همکاری و همفکری صاحب نظران و فعالان عرصه علم، سیاست و فرهنگ در کنار مشارکت جمعی احاد جامعه بسیار قابل تامل و ضرور است تا شاهد ابتنای به محکمات در باب تبیین و در ادامه این روند شکل گیری منظومه ای فکری منسجم و ارزشمند باشیم، آنچه که در ادامه ما را به گفتمانی موفق و غالب خواهد رساند.

تحقق تحولی سازنده یک راهبرد ویژه

از این رو باید به یاد داشت که جهاد تبیین نه تنها وظیفه نهادی خاص، دستگاه‌های ویژه و تلاشی از سوی مسئولان بلکه موضوعی که احاد جامعه نیز باید به آن توجه داشته باشند تا در باب روشنگری و جهاد تبیین به نتیجه مدنظر دست یابیم. شرطی که همان مشارکت مردمی است که مقام معظم رهبری در دقایق نخست سال ۱۴۰۳ آن از آن در قالب بخشی از شعار سال سخن گفته اند.

بنابراین تبیین نه تنها مقدمه و اصلی مهم برای تحقق تحولی سازنده در جامعه است بلکه باید آن را مطالبه ای نیز دانست که می‌تواند خط بطلانی بر تبلیغات و القائات نادرست از واقعیت جامعه ایران داشته باشند تا بتوان روندی را رقم زد که در آن روشنگری درباره مفاهیم انقلاب و پیشرفت رقم خورد و نه تنها  تلاش دشمنان برای به بیراهه کشیدن سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های پیشرفت و قدرتمندتر شدن ایران اسلامی را خنثی کند، بلکه در سایر ابعاد نیز به عنوان یک راهبرد ویژه مورد استفاده قرار گیرد. راهبردی اصولی که بعُد مهمی از آن به طور قطع رسیدن به جهش تولیدی سازنده و پیشرفتی شگرف در منطقه و جهان خواهد بود.

به این ترتیب نیاز است تا درکی ویژه و اثرگذار از ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و … برای عموم در جامعه فراهم شود تا فارغ از هر گونه افراط یا تفریط بتوان در عرصه تبیین به ترسیم منظومه‌‌ای عملیاتی دست یافت. آنچه که برای تحققش به طور قطع  نیاز به گوش شنوا و زبان اقناع ‌گر است، مواردی که مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید داشته و دارند. از این رو همانطور که مشارکت در عرصه جهاد تبیین وظیفه ای است که عموم مردم آن را باید بر عهده بگیرند، تا نه تنها در مسیر مقابله با دشمنان و وسوسه‌های معاندان موفق عمل کنند، رسانه‌های جمعی در قالب مکتوب و غیر مکتوب نیز در این مسیر وظایف مهمی را بر عهده دارند، وظایفی که اگر به درستی به آنها عمل شود سدی مستحکم در برابر نقشه‌های تبلیغاتی دشمن شکل می‌گیرد که ما را در زمینه تحقق هر آنچه که در فهرست اهداف انقلاب جای گرفته است یاری خواهد کرد.

روندی که باید در فضایی تعاملی و اعتمادآمیز شکل گیرد که مبتنی بر اندیشه ‌ورزی و تکلیف گرایی الهی شکل گرفته، ادامه یافته و ارتقا یابد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.