ایرج رخصتی فوت کرد / وکیل مدیریتِ ذوب آهن اصفهان در پرونده تخلف ۷۷ هزار میلیاردی به مرجع قضایی دروغ گفت

به گزارش خبر انرژی به نقل از اقتصاد سالم: منابعی که خود را سربازانِ گمنام مکتب حاج قاسم سلیمانی، معرفی کرده اند مستنداتی در اختیار پایگاه خبری ۱۴۰۰ خبری (اقتصاد سالم)؛ قرار داده اند که نشان می دهد پرونده ای با حجم تخلفاتِ حدود ۷۷ هزار میلیارد ریال (۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان) مبنی بر عدم ثبتِ ورود و خروج کالا در سامانه جامع انبارها، در مرجع قضایی به طرفیت مدیران شرکت ذوب آهن اصفهان تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفته است.

در پرونده ای که میزانِ تخلفات آن حدود ۷۷ هزار میلیارد ریال است، وکیلِ مدیرعاملِ شرکت ذوب آهن اصفهان اطلاعات “کذب و غیرواقعی” به مرجع قضایی ارائه کرده است.

به گزارش خبر انرژی به نقل از اقتصاد سالم: منابعی که خود را سربازانِ گمنام مکتب حاج قاسم سلیمانی، معرفی کرده اند مستنداتی در اختیار پایگاه خبری ۱۴۰۰ خبری (اقتصاد سالم)؛ قرار داده اند که نشان می دهد پرونده ای با حجم تخلفاتِ حدود ۷۷ هزار میلیارد ریال (۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان) مبنی بر عدم ثبتِ ورود و خروج کالا در سامانه جامع انبارها، در مرجع قضایی به طرفیت مدیران شرکت ذوب آهن اصفهان تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفته است.

فارغ از اصلِ پرونده اما نکته بسیار مهم در آن این است که طبق مستندات موجود، وکیل مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان در این پرونده؛ اطلاعاتِ غلط و غیرواقعی در اختیار مرجع قضایی قرار داده و به دروغ اعلام کرده که “مدیرعاملِ سابقِ شرکت ذوب آهن اصفهان (ایرج رخصتی) فوت کرده است”!

این در حالی ست که تخلفِ ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی در دوره ی مدیرعاملی “ایرج رخصتی” رُخ داده و مشخص نیست چرا نامبرده از سوی وکیلِ مهدی کوهی (مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان)؛ به عنوان متوفی و فوت شده، به دستگاه قضایی معرفی شده است!

ایرج رخصتی، مدیرعامل سابق ذوب آهن اصفهان که ادعا شده “فوت” کرده است…

پشت پرده ی “مُرده سازی” چیست!؟

پشت پرده ی دروغی در این حد و اندازه و انگیزه وکیلِ مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان از ارائه “اطلاعاتِ کذب و انحرافی” به مرجع قضایی؛ مشخص نیست و “مهدی کوهی” مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان باید در این رابطه پاسخگو بوده و، به پرسش های زیر برای تنویر افکار عمومی و دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی و امنیتی، پاسخ دهد:

۱_ دلیلِ ارائه ی گزارشِ دروغ آن هم در این حد به دستگاه قضایی (فوتِ دروغینِ مدیرعامل سابق شرکت ذوب آهن اصفهان / ایرج رخصتی) چیست!؟

درحالیکه نامبرده در صحت و سلامت و زنده است…

۲_ “مُرده سازی” از ایرج رخصتی، مدیرعامل سابق ذوب آهن اصفهان که تخلفات هم در دوره ی مدیرعاملی نامبرده رُخ داده است؛ با چه اهدافی صورت گرفته است!؟

۳_ با تهیه کنندگان و ارائه دهندگان گزارشِ کذب به مرجع قضایی در شرکت ذوب آهن اصفهان؛ چه برخوردی شده است یا چه برخوردی خواهد شد!؟

مهدی کوهی، مدیرعامل فعلی ذوب آهن اصفهان. وکیلِ نامبرده در گزارش به مرجع قضایی، “مُرده سازی” کرده است!

گفتنی ست مهدی کوهی بهمن ماه ۱۴۰۱ به مدیرعاملی ذوب آهن اصفهان منصوب شده است.

همچنین پیش از مدیرعامل شدن و در زمان مدیرعاملی ایرج رخصتی، وی سِمَت ریاست هیات مدیره شرکت ذوب آهن اصفهان را در اختیار داشته است.

با این حال وکیلِ مهدی کوهی در گزارش خود به دادگاه اعلام کرده که “وی بهمن ماه ۱۴۰۱ به علت فوتِ مدیرعاملِ وقت، به مدیرعاملی ذوب آهن اصفهان منصوب شده” و تقاضای صدور حکم برائت برای این شرکت را کرده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.