مدیر خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه

2مطلب موجود می باشد.
به گزارش خبرانرژی: این در حالی است که اگر بانک مرکزی ترکیه بهره وام را کاهش و در سطح کشورهای اروپائی و آمریکا قرار دهد، هم امکان سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های جدید مسکن فراهم می‌شود و از طرفی با صاحبخانه شدن گروه کثیری از مردم مال الاجاره کاهش می‌یابد . شرایطی که با توجه به تعداد خانه‌های خالی و ساختمانهای فروش رفته محقق می‌شود.
اولویت

خارجی‌ها هم دیگر رغبتی به خرید ملک ندارند


خارجی‌ها هم دیگر رغبتی به خرید ملک ندارند، درباره شرایط پیش آمده در حوزه مسکن در ترکیه، باید عنوان کرد، فقط با کاهش نرخ سود وام مسکن…

به گزارش خبر انرژی: براین اساس می‌توان عنوان کرد که کشور مذکور در هر ایالت برای هر موضوع کالائی اعم از اینکه جزو سبد کالائی خانواده باشد یا مایحتاج زندگی یا محصولات صادراتی، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، تشکل‌ها مجمع تشکیل شده است.
یادداشت

مهمترین عوامل توسعه شتاب صادرات در ترکیه


مهمترین عوامل توسعه شتاب صادرات در ترکیه، ترکیه کشوری است که برای هر مورد از اقلام تولیدی خود در حوزه‌های مختلف معدنی، غذائی، کشاورزی و … اهداف تعیین…