محسن خجسته‌مهر

2مطلب موجود می باشد.
به گزارش خبرانرژی به نقل از صنعت‌صنف، علیمراد فیاض: آیین امضای تفاهم‌نامه توسعه یکپارچه میدان مشترک نفتی آزادگان بین شرکت ملی نفت ایران، بانک‌ها و شرکت‌های اکتشاف و تولید، ۱۴تیرماه با حضور معاون اول رییس جمهوری، وزیر نفت، رییس سازمان برنامه و بودجه، مدیرعامل شرکت ملی نفت و مدیران بانک‌های خصوصی و دولتی و شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی به امضا رسید.
اولویت

آزادگان؛ آنچه هست آنچه خواهد شد


آزادگان؛ آنچه هست آنچه خواهد شد؛ تعداد چاه‌های حفاری شده آزادگان جنوبی، در کدام دولت از ۲۱ حلقه به ۱۷۵ حلقه رسید و ظرفیت تولید آن بیش…

به گزارش خبرانرژی به نقل از ایسنا، محدوده فعالیت کمیته، شامل کلیه فعالیت‌های مرتبط با مخازن مشترک تولیدی و میدان‌های مشترک در حال توسعه و توسعه نیافته نفت و گاز و ظرفیت‌های اکتشافی هیدروکربنی مرزی خواهد بود و اهم شرح وظایف در سه حوزه میدان‌های تولیدی، توسعه‌ای و ظرفیت‌های اکتشافی هیدروکربنی مرزی موارد ذیل خواهد بود.
دسته‌بندی نشده

کارگروه راهبری مخازن مشترک نفت و گاز تشکیل شد


کارگروه راهبری مخازن مشترک نفت و گاز با ابلاغ مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تشکیل شد. در ابلاغیه محسن خجسته‌مهر خطاب به مدیران‌ عامل شرکت‌های تابعه و مدیران و…