شرکت فولاد مبارکه اصفهان

2مطلب موجود می باشد.
مدیران متخلف فولاد مبارکه را ممنوع‌الخروج و محاکمه کنید، نماینده مجلس از تهیه و تدوین نامه نمایندگان به سران قوا درباره فساد فولاد مبارکه خبر داد.
اخبار شرکت ها

مدیران متخلف فولاد مبارکه را ممنوع‌الخروج و محاکمه کنید


مدیران متخلف فولاد مبارکه را ممنوع‌الخروج و محاکمه کنید، نماینده مجلس از تهیه و تدوین نامه نمایندگان به سران قوا درباره فساد فولاد مبارکه خبر داد. به…

کشف ۹۱ هزار میلیارد تومان رانت در فولاد مبارکه؛ گزارش تفصیلی هیأت تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بررسی به قوه قضاییه ارجاع شد.
اولویت

کشف ۹۱ هزار میلیارد تومان رانت در فولاد مبارکه


کشف ۹۱ هزار میلیارد تومان رانت در فولاد مبارکه؛ گزارش تفصیلی هیأت تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای…