سامانه نیما

40مطلب موجود می باشد.
به گزارش خبر انرژی ، به نقل از بانک مرکزی امروز سه شنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ در مجموع معادل۵۲۷.۴ میلیون دلار حواله ارزی عرضه شد که از این میزان  ۲۵۷ میلیون دلار معادل ۴۹ درصد آن معامله شد.
بانک و بیمه

عرضه ۵۲۷.۴ میلیون دلار حواله ارزی / ۲۷۰.۴ میلیون دلار حواله عرضه شده مشتری نداشت


در معاملات امروز سامانه نیما از مجموع  ۵۲۷.۴ میلیون دلار حواله عرضه شده  ۲۵۷ میلیون دلار آن معامله شد. به گزارش خبر انرژی ، به نقل از…

به گزارش  خبرانرژی ، به نقل از  بانک مرکزی امروز شنبه نوزدهم اسفند ماه ۱۴۰۲ در مجموع معادل ۲۸۹ میلیون دلار حواله ارزی عرضه شد که از این میزان ۱۶۳ میلیون دلار معادل ۶۶ درصد آن معامله شد.
منهای انرژی

عرضه ۲۸۹ میلیون دلار حواله ارزی /۶۶ درصد حواله های ارزی فروخته شد


در معاملات امروز سامانه نیما از مجموع  ۲۸۹  میلیون دلار حواله عرضه شده  ۱۶۳ میلیون دلار آن معامله شد. به گزارش  خبرانرژی ، به نقل از  بانک…

به گزارش خبر انرژی ،به نقل از بانک مرکزی ، امروز سه شنبه پانزدهم  اسفند ماه ۱۴۰۲ در مجموع معادل  273.8 میلیون دلار حواله ارزی عرضه شد که از این میزان  153.1 میلیون دلار معادل 55.9 آن معامله شد.
بانک و بیمه

عرضه 273.8 میلیون دلار حواله ارزی/ 55.9 درصد حواله های عرضه شده به فروش رفت


در معاملات امروز سامانه نیما از مجموع 273.8 میلیون دلار حواله عرضه شده 153.1 میلیون دلار آن معامله شد. به گزارش خبر انرژی ،به نقل از بانک…

به گزارش خبر انرژی ، به نقل از بانک مرکزی امروز سه شنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ در مجموع معادل۵۲۷.۴ میلیون دلار حواله ارزی عرضه شد که از این میزان  ۲۵۷ میلیون دلار معادل ۴۹ درصد آن معامله شد.
بانک و بیمه

۵۲ درصد حواله های ارزی در سامانه نیما مشتری نداشت / عرضه ۲۳۳ میلیون دلار حواله ارزی


  ۵۲ درصد حواله های ارزی در سامانه نیما مشتری نداشت / عرضه ۲۳۳ میلیون دلار حواله ارزی ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ در معاملات امروز سامانه نیما از…

به گزارش خبر انرژی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، امروز یکشنبه  هشتم  بهمن ماه ۱۴۰۲ در مجموع معادل ۲۵۲میلیون و ۱۰۰هزار دلار حواله ارزی عرضه شد که از این میزان ۷۵ میلیون و ۸۰۰هزار دلار آن معاله شد.
بانک و بیمه

۱۷۶ میلیون دلار حواله به فروش نرفت


در معاملات امروز سامانه نیما از مجموع ۲۵۲.۲ میلیون دلار حواله عرضه شده ۷۵.۸ میلیون دلار  ان معامله شد. به گزارش خبر انرژی به نقل از روابط عمومی بانک…

به گزارش خبر انرژی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در معاملات امروز یکشنبه اول بهمن ماه ۱۴۰۲ سامانه نیما  در مجموع معادل ۳۰۵.۹ میلیون دلار حواله ارزی عرضه شد که برای ۲۲۹.۳  میلیون دلار ان تقاضایی وجود نداشت .به گزارش خبر انرژی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در معاملات امروز یکشنبه اول بهمن ماه ۱۴۰۲ سامانه نیما  در مجموع معادل ۳۰۵.۹ میلیون دلار حواله ارزی عرضه شد که برای ۲۲۹.۳  میلیون دلار ان تقاضایی وجود نداشت .
بانک و بیمه

تب خرید در سامانه نیما فروکش کرد / عرضه حواله در سامانه نیما چهار برابر تقاضا


از مجموع ۳۰۵.۹ میلیون دلار حواله عرضه شده در سامانه نیما در معاملات امروز ۷۶.۶ میلیون دلار آن معامله شد . به گزارش خبر انرژی به نقل از…

به گزارش خبر انرژی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛  از  مجموع معادل  ۳۷۱.۶ میلیون دلار حواله  ارز عرضه شده در روز سه شنبه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۲ در سامانه نیما معادل ۱۳۷.۱ میلیون دلار ان معامله شد وبرای مابقی آن تقاضایی وجود نداشت .
بانک و بیمه

تقاضا در سامانه نیما به ثلث عرضه رسید/۲۳۴ میلیون دلار حواله ارزی در انتظارمشتری


در معاملات امروز سامانه نیما از مجموع ۳۷۱.۶ حواله عرضه شده در این بازار ، برای ۲۳۴ میلیون دلار  آن تقاضایی وجود نداشت و بازار فقط توان…

به گزارش خبر انرژی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما، روز پنج شنبه  مورخ سیزدهم مهر ماه ۱۴۰۲ معادل ۷۳ میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل ۴۶ میلیون دلار بود.
بانک و بیمه

عرضه 73 میلیون دلار به صورت حواله


 مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روزپنج شنبه  سیزدهم  مهرماه ۱۴۰۲ به معادل ۷۳ میلیون دلار رسید. به گزارش خبر انرژی به نقل از روابط عمومی بانک…

به گزارش خبر انرژی به نقل از دنیای اقتصاد، مسیر تامین ارز خودرو از محل صادرات وارد‌کننده، پیشنهادی بود که بسیاری از وارد کنندگان بزرگ کشور در پی ممنوعیت ورود خودرو به دولت ارائه کردند.
منهای انرژی

منشأ ارز واردات خودرو مشخص شد


تامین ارز واردات در شرایطی ورود خودروهای خارجی را با گذشت چهار سال ممنوعیت، به چالش کشیده که حالا دولت ارز حاصل از صادرات وارد‌کننده را به…