حواله

23مطلب موجود می باشد.
به گزارش خبر انرژی به نقل از دنیای اقتصاد، این موضوع را می‌توان تا حدی از اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت متوجه شد، چه آنکه وی ضمن بی‌خبری از زمان ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، آن را به طور کامل به دولت حواله داده است.
منهای انرژی

مسوول پیگیری آیین‌نامه واردات کارکرده ها کیست؟


آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به‌رغم وعده امروز و فردای وزیر صمت هنوز ابلاغ نشده است؛ این در شرایطی است که به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین دلایل…

به گزارش خبر انرژی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما، روز پنج شنبه  مورخ سیزدهم مهر ماه ۱۴۰۲ معادل ۷۳ میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل ۴۶ میلیون دلار بود.
بانک و بیمه

عرضه 73 میلیون دلار به صورت حواله


 مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روزپنج شنبه  سیزدهم  مهرماه ۱۴۰۲ به معادل ۷۳ میلیون دلار رسید. به گزارش خبر انرژی به نقل از روابط عمومی بانک…

به گزارش خبر انرژی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما، روز شنبه  مورخ اول مهر ماه ۱۴۰۲ معادل ۱۳۹ میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل ۸۴ میلیون دلار بود.
بانک و بیمه

عرضه 139میلیون دلار به صورت حواله


 مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روزشنبه  اول مهرماه ۱۴۰۲ به معادل ۱۳۹میلیون دلار رسید. به گزارش خبر انرژی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع…

به گزارش خبر انرژی  به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما، روزچهار شنبه مورخ 22شهریورماه 1402 معادل 67 میلیون دلار و مجموع  ارز معامله شده به صورت حواله معادل 39 میلیون دلار بود.
بانک و بیمه

عرضه 67 میلیون دلار به صورت حواله


مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز چهارشنبه 22 شهریورماه 1402 به معادل 67میلیون دلار رسید. به گزارش خبر انرژی  به نقل از روابط عمومی…

به گزارش خبر انرژی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما، روز پنجشنبه مورخ ۹ شهریورماه ۱۴۰۲ معادل ۳۷ میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل ۱۷ میلیون دلار بود.
بانک و بیمه

عرضه 37 میلیون دلار به صورت حواله


مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز پنجشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۲ به معادل ۳۷ میلیون دلار رسید. به گزارش خبر انرژی به نقل از روابط عمومی بانک…

به گزارش خبر انرژی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما، روز یکشنبه مورخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۲ معادل ۱۵۵ میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل ۱۰۷ میلیون دلار بود.
بانک و بیمه

عرضه 155 میلیون دلار به صورت حواله


مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز یکشنبه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۲ به معادل ۱۵۵ میلیون دلار رسید. به گزارش خبر انرژی به نقل از روابط عمومی بانک…

به گزارش خبر انرژی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما، روز یکشنبه مورخ ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۲ معادل ۹۳ میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل ۶۴ میلیون دلار بود.
بانک و بیمه

عرضه 93 میلیون دلار به صورت حواله


مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز یکشنبه ۱۵ مردادماه ۱۴۰۲ به معادل ۹۳ میلیون دلار رسید. به گزارش خبر انرژی به نقل از روابط عمومی بانک…

به گزارش خبر انرژِی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما امروز (شنبه مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۷) معادل ۱۲۴ میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل ۹۲ میلیون دلار بود.
بانک و بیمه

عرضه 124 میلیون دلار به صورت حواله


مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز جاری به معادل ۱۲۴ میلیون دلار رسید. به گزارش خبر انرژِی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه…

به گزارش خبر انرژی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما امروز (یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۴/۴) معادل ۱۶۳ میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل ۱۳۱ میلیون دلار بود.
بانک و بیمه

عرضه 163 میلیون دلار به صورت حواله


مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز جاری به معادل ۱۶۳ میلیون دلار رسید. به گزارش خبر انرژی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مجموع عرضه…