تیم اول جام امید فارس

2مطلب موجود می باشد.
به گزارش خبرانرژی  به نقل از شهر مردم: جلال الدین عرفانی| سرتیپ پاسدار سید قاسم قریشی تصریح کرد:ما در زمینه امید آفرینی باید چند محور را دنبال کنیم یکی از محورها در پیروزی انقلاب در سال ۵۷ و غلبه گفتمانی است که دو گفتمان دیگر یعنی لیبرال دموکراسی و مارکسیست را که عمرش به پایان رسید را به چالش کشید.
اولویت

رسانه ستون فقرات جهاد تبیین است


رسانه ستون فقرات جهاد تبیین است، جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین در مراسم اختتامیه جام رسانه امید با اشاره به همت بسیج رسانه در سراسر کشور در…

به گزارش خبرانرژی به نقل از شهر مردم: الهام فیروزی| بحثی قابل تامل که در آن بهره‌گیری از دانش و خرد نیز بسیار اهمیت دارد، آنچه که به طور قطع یکی از شاخص‌های تاثیرگذار برای دستیابی به آن، همیاری و همکاری رسانه‌های جمعی است در این موضوع نیز به روز آمدی شیوه‌ها و روش‌های اصولی سهم بزرگی در کار آمدسازی این توصیه مهم رهبر فرزانه انقلاب خواهد داشت.
منهای انرژی

روشنگری تکلیفی برای رسانه‌ها در مسیر جهاد تبین


روشنگری، شفافیت و اطلاع‌رسانی را بی اغراق باید از مهمترین ارکانی دانست که می‌تواند بسترساز توسعه پایدار در جامعه شود، مقوله ای که یکی از مطالبات مقام…