اجاره به شرط تملیک

2مطلب موجود می باشد.
به گزارش خبرانرژی: این در حالی است که اگر بانک مرکزی ترکیه بهره وام را کاهش و در سطح کشورهای اروپائی و آمریکا قرار دهد، هم امکان سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های جدید مسکن فراهم می‌شود و از طرفی با صاحبخانه شدن گروه کثیری از مردم مال الاجاره کاهش می‌یابد . شرایطی که با توجه به تعداد خانه‌های خالی و ساختمانهای فروش رفته محقق می‌شود.
اولویت

خارجی‌ها هم دیگر رغبتی به خرید ملک ندارند


خارجی‌ها هم دیگر رغبتی به خرید ملک ندارند، درباره شرایط پیش آمده در حوزه مسکن در ترکیه، باید عنوان کرد، فقط با کاهش نرخ سود وام مسکن…

به گزارش خبر انرژی به نقل از روابط عمومی بانک پاسارگاد، این بانک با نماد “وپاسار” در گزارش ماهانه مربوط به اسفندماه۱۴۰۱ در کدال، ارقامی مربوط‌به میزان درآمد تسهیلات اعطایی، درآمدهای سپرده‌گذاری، درآمد کارمزد، درآمد سرمایه‌گذاری و درآمد اوراق بدهی محقق شده سال مالی ۱۴۰۱ را ارائه می‌کند.
بانک و بیمه

رشد ۶۵درصدی درآمد محقق شده در سال مالی ۱۴۰۱ نسبت به سال۱۴۰۰


بانک پاسارگاد با نماد “وپاسار” در بورس، در آخرین گزارش ماهانه خود که مربوط به اسفند ماه۱۴۰۱ می باشد، درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا…