آزنیک

2مطلب موجود می باشد.
به گزارش خبرانرژی: دکتر محمد حاتمی رئیس نظام روانشناسی و مشاوره ایران، اولین سخران همایش فرصت کودکی در مراسم نکوداشت رضا فیاضی و مرضیه برومند بود.
گزارش

نکوداشت مرضیه برومند و رضا فیاضی در فرصت کودکی


در روز دوم مردادماه در هتل المپیک تهران در همایش فرصت کودکی آیین نکوداشت رضا فیاضی و مرضیه برومند برگزار شد. همزمان با این مراسم، از پایگاه تحلیلی…

به گزارش پایگاه خبری خبرانرژی: این پایگاه خبری به شماره ثبت ۹۱۶۶۹ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه اجتماعی، فرهنگی فعالیت می کند.
منهای انرژی

رونمایی از آزنیک و موچولو در هتل المپیک


در مراسم همایش “فرصت کودکی” از پایگاه خبری”آزنیک” و اولین عروسک نمایشی سندرم داون جهان با نام “موچولو” در روز دوم مرداد ماه با حضور هنرمندان و…