حکمران مسئول سهم بری عادلانه

به گزارش خبرانرژی به نقل از روستانیوز: دراین کلان برنامه کوشش شده است محوریت استراتژی ، مبتنی بر ارتقاء منزلت روستا و شاخص رشد جمعیت از طریق جلوگیری از مهاجرت، مهاجرت معکوس و در نتیجه ثبات پایدار اقتصاد افزایش زادوولد روستا باشد.

حکمران مسئول سهم بری عادلانه، مسیر حکمران آینده موفقیت در سهم بری عادلانه مردم از منابع کشور است . دکتر آقارضا فتوحی، رئیس ستاد مرکزی روستائیان و تولیدکنندگان روستایی گفت: دکتر محمدباقر قالیباف با تمرکز بر حکمرانی هوشمند تولید و مصرف آب؛ کلان برنامه خود را براساس شناخت، ایجاد ،تثبیت و توسعه روستاهای مولد تهیه، تدوین و ارائه داد.

به گزارش خبرانرژی به نقل از روستانیوز: دراین کلان برنامه کوشش شده است محوریت استراتژی ، مبتنی بر ارتقاء منزلت روستا و شاخص رشد جمعیت از طریق جلوگیری از مهاجرت، مهاجرت معکوس و در نتیجه ثبات پایدار اقتصاد افزایش زادوولد روستا باشد.

چراکه روستانشینان ارزشمندترین سرمایه و منابع انسانی کشور هستند و اگر حکمران بستر روستای مولد را برای آنها آماده‌سازی کند چرخ  اقتصاد بدون نفت کشور شروع به حرکت خواهد کرد.

 

 

 

ستاد مرکزی روستائیان و تولید کنندگان دکتر محمد باقر قالیباف

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.