بدهی کارگزاری سایپا به صنعت بیمه به 1600 میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرانرژی به نقل از رازپول: گروه سایبان: گزارشات ۶ ماهه کارگزاری سایپا که مدیرعاملش به تازگی به عنوان پارس خودرو معرفی شده نشان می دهد که جمع حساب و اسناد پرداختنی این کارگزاری به صنعت بیمه به ۱۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

بدهی کارگزاری سایپا به صنعت بیمه به ۱۶۰۰ میلیارد تومان رسید، جمع مطالبات صنعت بیمه از یک کارگزاری وابسته به خودروسازی سایپا در ۶ ماهه امسال به ۱۶۰۰ میلیارد تومان رسید.

به گزارش خبرانرژی به نقل از رازپول: گروه سایبان: گزارشات ۶ ماهه کارگزاری سایپا که مدیرعاملش به تازگی به عنوان پارس خودرو معرفی شده نشان می دهد که جمع حساب و اسناد پرداختنی این کارگزاری به صنعت بیمه به ۱۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

در این میان خودروسازی سایپا با ۹۵۳ میلیارد تومان بدهی در صدر فهرست بدهکاران این کارگزاری قراردارد.
پس از آن پارس خودرو با ۲۱۳ میلیارد تومان بدهی رتبه دوم را کسب کرده، بنگاهی که اتفاقا مدیرعامل کارگزاری سایپا به عنوان مدیرعامل آن منصوب شده.

بررسی ها نشان می دهد که زیان انباشته خودروسازی سایپا در ۶ ماهه ابتدای امسال بالغ بر ۱۸۰۰ میلیارد تومان بوده است.
از سوی دیگر به نظر می رسد که کارگزاری سایپا به جهت رعایت مفاد آیین نامه کارگزاری برای موضوع سهام داری فعالیت خود را   برخط کرده است.

قفل منابع شرکت های بیمه در کارگزاری های وابسته به خودروسازان مدت هاست که بحث اصلی صنعت بیمه است.

مانده مطالبات شرکت های بیمه در کارگزاری های بیمه ای امروز قریب به سرمایه شرکت های بزرگ بازار بیمه شده است.

این در حالی است که سرمایه این کارگزاری ۵۰ میلیون تومان است.
پرتفو محوری سبب شده که شرکت های بیمه بی توجه به تحلیل مناسب از وضعیت هزینه و فرصت  در شرکت ها وضعیت درآمدی خود را مطلوب نمایش دهند این در حالی است که حق بیمه های تولیدی را با تاخیر دریافت می کنند و بعضا وصول این مطالبات از مدیرعاملی به مدیرعامل دیگر در شرکت های بیمه سپرده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.