بیمه میهن از بورس هشدار افشا اطلاعات دریافت کرد

به گزارش خبرانرژی به نقل از رازپول: در این نامه که خطاب به مدیرعامل بیمه میهن ارسال شده آمده است: بـا توجه به عـدم ارسـال به موقع اطلاعـات صورت‌ھای مالی و گزارش تفسـیری مدیریت ۱۲ ماھه حسابرسـی شده، پس از گذشت ۴ مـاه از پایان سال مالی ، مفاد دسـتورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شـرکت‌ھای ثبت شـده نزد سازمان رعایت نشده است.

 بیمه میهن که در روزهای گذشته رایزنی‌های مختلفی در خصوص ترکیب جدید سهام داری‌اش شده بود به تازگی از بورس نامه ھشدار مربوط به افشا اطلاعات دریافت کرده است.

به گزارش خبرانرژی به نقل از رازپول: در این نامه که خطاب به مدیرعامل بیمه میهن ارسال شده آمده است: بـا توجه به عـدم ارسـال به موقع اطلاعـات صورت‌ھای مالی و گزارش تفسـیری مدیریت ۱۲ ماھه حسابرسـی شده، پس از گذشت ۴ مـاه از پایان سال مالی ، مفاد دسـتورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شـرکت‌ھای ثبت شـده نزد سازمان رعایت نشده است.

لذا نماد معاملاتی ناشـر در اجرای مفاد دسـتورالعمل پذیرش، مشـمول فرایند تعلیق می‌گردد.

در‌این‌خصوص نظر جنابعالی و مدیران آن شرکت را به مفاد دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در فرابورس ایران جلب می‌نماید.

اما نکته جالب این است که در حالی که بورس به مدیرعامل نامه زده،  پاسخ سازمان بورس از سوی این شرکت با نامه ای ارسال شده که به امضای رسول آریانپور و رضا مصطفوی رسیده است. این افراد در حالی به بورس پاسخ داده‌اند که سمت رسمی شان ذیل نامه مشخص نیست.

از سوی دیگر آریانپور و مصطفوی در پاسخ به این نامه آورده‌اند که با توجه به اتمام دوره هیات مدیره و عدم تائید صلاحیت اعضای معرفی شده به نهاد ناظر و لزوم تائید و تصویب صورت های مالی شرکت امکان بارگذاری صورت‌های مالی وجود ندارد.

پاسخ این مدیران بر ابهامات موجود در بیمه میهن افزوده است. به عبارت دیگر چرا باید افرادی که به تازگی برای هیات مدیره معرفی شده‌اند ذیل صورت های مالی ای را امضا کنند که مربوط به دوره تصدی مدیریتی ایشان نبوده است؟

در حالی تائید صورت‌های مالی به نوعی به منزله ارائه مفاصا حساب به مدیران فعلی شرکت است.

رازپول از دریافت هرگونه توضیحات در این زمینه استقبال می کند و انتشار آنرا رسالت خود می‌داند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.