درآستانه هفته جهانی ارتباطات

روابط عمومی می‌تواند چهره‌ای کارآمد از دستگاه نزد اذهان عمومی باشد

به گزارش  خبرانرژی به نقل از اکوپرشین، رامین امینی زارع، مدرس وپژوهشگر: دراین نوشتار می‌خواهم از زاویه دیگری به موضوع نگاه کنیم؛ فرض برآن است که پیام یکی از مهم‌ترین عناصر فرآیند ارتباط است که در واقع، تمامی ارتباطات در مرحله اول برای رساندن یا دریافت آن انجام می‌شود.

روابط عمومی می‌تواند چهره‌ای کارآمد از دستگاه نزد اذهان عمومی باشد، درهفته ملی روابط عمومی، می‌خواستم درباره ارتباطات و روابط عمومی بنویسم که با خودم گفتم، هرساله به مناسبت این هفته، هم من و هم شماری از همکارانم دراین صنف نوشته‌ایم وبسیار هم نوشته‌ایم.

به گزارش  خبرانرژی به نقل از اکوپرشین، رامین امینی زارع، مدرس وپژوهشگر: دراین نوشتار می‌خواهم از زاویه دیگری به موضوع نگاه کنیم؛ فرض برآن است که پیام یکی از مهم‌ترین عناصر فرآیند ارتباط است که در واقع، تمامی ارتباطات در مرحله اول برای رساندن یا دریافت آن انجام می‌شود.

در رویکردی عام به مفهوم پیام، می‌توان گفت پیام، هر چیزی است که فرستنده به ارتباط می‌گذارد و در کانال ارتباطی قرار می‌گیرد.

با این نگاه به مفهوم پیام باید آن را اعم از صورت و محتوا دانست و چنین قائل شد که پیام مشتمل بر مطالب و اطلاعات خواهد بود که فرستنده آنها را در قالب نشانه‌ها و کدها رمزگذاری کرده است.

البته بسته به این که معنا را قابل انتقال بدانیم یا نه؛ تعداد این عناصر رد و بدل شده ممکن است تغییر کند؛ بدین بیان اگر معتقد باشیم معنا امری انتقال‌پذیر است که با پیام منتقل می‌شود، در این صورت، با رویکرد عام به پیام باید پیام را اعم از سه عنصر کدها، محتوا و معنا دانست؛ زیرا در این صورت، معنا نیز درشمار چیزهایی است که میان فرستنده و گیرنده انتقال می‌یابد. برخی افراد همچون دیوید برلو، معنا را امری انتقال‌ناپذیر می‌دانند و بر این باورند که “فقط پیام‌ها قابل انتقال بوده و معنی در خود پیام نیست، بلکه در استفاده‌کنندگان از پیام است!”

به هرروی،جامعه روابط عمومی کشور،همواره مورد سوال از شیوه، حجم ومیزان اثرگذاری ارتباطات است، اما واقعیت موضوع جای دیگری است؛ این جمله ساده که  روابط عمومی چه بگوید؟

ملاحظه‌اش این است که چه چیز گفتنی وجود دارد؟

منشا این که چه چیز گفتنی در سازمان وجود دارد یاآن چه که هست، گفتنی است یا خیر در روابط عمومی نیست بلکه در کنه و ذات سازمان و عملکردآن است.

این اثرگذاری در پیوند با دو مفهوم دیگر نیز هست؛ نخست سرمایه اجتماعی(Social Capital ) و دیگری کیفیت و ارزش خدمات سازمان، موضوع دیپلماسی عمومی( Public Diplomacy) سازمان هم هنگامی که این دو دچار مشکل باشند چاره ساز نیست.

البته در جهت مثبت، عملکرد اثرگذار بسیاری از دستگاه‌ها هم خود به‌ خود می‌تواند منشا اثر و جزئی از ترسیم چهره‌ای کارآمد از دستگاه، نزد اذهان عمومی باشد.

به عنوان مثالی از بخش سبز و مولد کشاورزی؛ پرداخت حدود ۱۱۰ هزار میلیاردتومان تسهیلات از سوی بانک کشاورزی وپرداخت ۳۳۰۰میلیاردتومان غرامت بیمه کشاورزی به جامعه کشاورزی ارزشمند ایران درسال گذشته یا همین برنامه کشت ۲میلیون هکتار گندم درقالب کشاورزی قراردادی وزیرجهاد کشاورزی،نمونه‌ای ازچهره‌پذیر رفتار پیام‌رسانی از عملکرد است.

درپایان، با پاسداشت حضور ارزشمند جامعه روابط عمومی ایران و اهالی کوی روابط عمومی، این هفته را به همکاران خود در روابط عمومی بخش‌های مختلف دولتی وبخش خصوصی شادباش می‌گویم.

چو غنچه گرچه فروبستگی است کار جهان     تو همچو باد بهاری گره گشا می‌باش

گرت هواست که چون جم به سر غیب رسی        بیا و همدم جام جهان نما می‌باش

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.